Välkommen till Östansjösjön

Östansjösjön i Gottne är onekligen en av Ångermanlands intressantaste fågellokaler, sjön med omgivande åkermark ligger i en gryta strategiskt i Moälvens dalgång som fungerar som en ledlinje för fåglarna. I Gottne rinner Utterån och den mindre Forsån ihop med Moälven i...