Inlägg

Här under inlägg har vi arkiverat alla gamla inlägg.

Fyllnadssten till salu

Fyllnadssten till salu

Ip-only är i full färd att gräva bredband, och det kommer upp mycket sten som dom vill bli av med. Har du behov av ett lass till fyllning så hör dig till Göte Mårtensson 070-9203744

Gottneskolan 100 år då sken solen

Gottneskolan 100 år då sken solen

Det är inte varje dag 300 personer står uppställda framför skolan i Gottne och utbringar ett fyrfaldigt leve. För skolbyggnaden. Lördagen den 20 maj var en sådan dag och anledningen var att skolbyggnaden i Gottne fyller 100 år. Det har skolans elever och personal...

Några glimtar från 2016

Några glimtar från 2016

Ett år går fort och nu ligger ett nytt oskrivet 2017 framför oss. Gottnebygden med sina byar har ca 220 st hushåll. Bygden präglas av framåtanda och mycket ideellt arbete. Här finns Nolaskogs Biståndscenter, Gottne IF, Framtidskyrkan, samhällsföreningen, PRO, Svk den...

Cirkus i Gottne

Cirkus i Gottne

Gottneskolan ordnade i september en fantastisk cirkusföreställning till förmån för Världens barn. Föreställningen gick av stapeln nere på Gottnebadet där även Gottnerocken brukar anordnas. Barnen och lärarna hade lagt ned mycket arbete på program...

Nya spåntak till fäbodstugor

Nya spåntak till fäbodstugor

Taken på stugorna på Östansjö fäbodar består av hyvlad spån av senvuxen gran. Taken håller mellan 20-25 år beroende på väder och vind. För att stugorna ska behålla sin ursprungliga originalskick lägger man spåntak. Kunskapen hur man gör förs vidare från äldre...

Spången över myren

Spången över myren

Östansjö fäbodar kan bla. nås via en spång som ligger på en flytmosse. Flytmossen drogs ihop en gång i tiden av att bitar av mossen skars ut och kopplades samman, över densamma lades då en spång av huggna granstammar. Allt eftersom måste delar av spången bytas ut...

Följ på sociala medier