Title Address Description
Gottne Byskola
Utteråvägen 33, 895 95 Mellansel, Sverige

Gottne Byskola är ett gott exempel på att det går att driva en bra skola på landsbygden som är både långsiktig, trygg och kompetent, och där våra elever utvecklas till goda och hänsynstagande medborgare. Inför Sveriges riksdag har vi bland annat lyfts fram som ett föredöme. Det är vi stolta över.

På Gottne Byskola går det för närvarande cirka 50 elever från årskurs F-6.

NBC
Gottne 206, 895 95 Mellansel, Sverige

Nolaskogs Biståndscenter är en hjälporganisation som ligger i Gottne, cirka 2,7 mil utanför Örnsköldsvik. Vi håller till i en vit stor byggnad, alldeles intill trevägskorsningen i Gottne.

Föreningen drivs av Framtidskyrkan, Gottne IF och Gottnebygdens samhällsförening.

Framtidskyrkan Gottne
Björnsjövägen, 895 95 Mellansel, Sverige

Det är med tillfredsställelse man kan konstatera att det ekumeniska samarbetet i Gottnebygden är gott. Under 2004 gick vi in i ett nytt skede. Betel Östansjö, EFS Gottne och Filadelfia Gottne-Mellansel samsas numera under samma tak. Verksamheten är förlagd på EFS i Gottne (Bönhuset) och varje söndag är det Gudstjänst i någon församlings regi. 2011 byggdes en ny entré.

En grupp på nio personer utsågs att skriva församlingskonstitution/församlingsordning och stadgar för den framtida nya församlingen. Målsättningen är att skrivningen blir klar under 2012.

I augsti 2013 bildades Framtidskyrkan efter ca 10 års ”boende” under samma tak. En spännande tid har börjat!

Framtidskyrkan Mellansel
Järnvägsgatan 40, 895 40 Mellansel, Sverige

Det är med tillfredsställelse man kan konstatera att det ekumeniska samarbetet i Gottnebygden är gott. Under 2004 gick vi in i ett nytt skede. Betel Östansjö, EFS Gottne och Filadelfia Gottne-Mellansel samsas numera under samma tak. Verksamheten är förlagd på EFS i Gottne (Bönhuset) och varje söndag är det Gudstjänst i någon församlings regi. 2011 byggdes en ny entré.

En grupp på nio personer utsågs att skriva församlingskonstitution/församlingsordning och stadgar för den framtida nya församlingen. Målsättningen är att skrivningen blir klar under 2012.

I augsti 2013 bildades Framtidskyrkan efter ca 10 års ”boende” under samma tak. En spännande tid har börjat!

Östansjö fäbodar
895 95 Mellansel, Sverige

Vill du uppleva lyckan av total harmoni med naturen? Ta dig då upp till Östansjö fäbodar, slå dig ner på den blomsterprydda fäbodvallen och lyssna till tystnaden, kanske störs den av storlommens karakteristiska läte. Möjligen kommer någon vandrande över spången som byggts på flytmossa, en av de längsta i Europa enligt vissa källor.

Fäbodvallen består av sju stugor i bra skick. Kanske en kanottur på sjön eller i någon av älvarna tilltalar dig?

Söderås Vindskydd
Söderås Vindskydd vackert beläget vid Moälven, Söderåvägen, 895 95 Mellansel, Sverige

Söderås Vindskydd vackert beläget vid Moälven. Grillmöjligheter finns.

Foto: Stefan Kanon

Gottne IF
Gottne 558, 558, 895 95 Mellansel, Sverige

Gottne IF är en idrottsförening med gamla anor och sitt hjärta i Gottne. Föreningen bildades redan 1932 och innefattar idag sektionerna Fotboll, Skid & Motion och Cykel.

1934 anmälde man sig för första gången till seriespel. 1938 byggde man det första omklädningsrummet. 1939 fick man nya klubbdräkter med grön tröja och vita byxor.

Genom åren har Gottne IF blivit uppmärksammad för sitt värdegrundsarbete. Därför tilldelas klubben VIF-trofén 2016 för dess långsiktiga och målmedvetna engagemang för allas rätt att vara med i föreningslivet på alla nivåer. Det är vi oerhört stolta över!

Gottne förskola
Bygdegårdsvägen 1, 895 95 Mellansel, Sverige

På förskolan i Gottne möts du av den lantliga och lugna miljön med naturen som närmsta grannar. Avståndet in till Örnsköldsvik är cirka 2,7 mil.

Laxtrappa

I över 100 år var Utterån avstängd för havsvandrande arter. Tack vare fiskvandringsvägen vandrar nu både lax och havsöring upp här varje år.

Gottnebadet
Utteråvägen, 895 95 Mellansel, Sverige
Gottne kraftverk
895 95 Mellansel, Sverige

Åren 1914–1915 byggde Gottne-Yttersels Elektriska Aktiebolag kraftstationen Kvarnfallet med effekten 100 kilowatt i Ytterselsforsen[1][2] i Moälven. Det nuvarande vattenkraftverket uppfördes åren 1920–1921. Senare anslöts kraftverket till det framväxande nationella elnätet. Kraftverkets vattenvägar sträcker sig över Anundsjö och Mo socknar där den så kallade Grytstenen[3] alltjämt markerar sockengränsen.

Mellan kraftverket och älven återfinns resterna av en så kallad tullkvarn. Kvarnen drevs av vattenturbiner fram till uppförandet av det nuvarande kraftverket då elektrisk motordrift infördes.

Ett normalår producerar kraftverket 5,4 miljoner kilowattimmar el. Leveransen av el pågår sedan färdigställandet år 1921 och dessförinnan från det äldre kraftverket från år 1915.

I den statliga utredningen SOU 1924:17[4] om elektrifiering av landsbygden i Västernorrland kan läsas: ”Gottne-Yttersels Elektriska A.-B. är det största landsbygdsföretaget i länet, vad installerad maskineffekt beträffar, i det densamma utgör 1 000 kVA. Detta bolags 10 kV linjer och deras förgreningar hava framdragits genom Anundsjö, Mo, Själevads och Arnäs socknar, varjämte dessutom interimistiskt Örnsköldsviks stad förses med kraft.” samt ”Örnsköldsvik. Kraftfrågan är ännu icke definitivt ordnad. Tills vidare erhåller staden sin energi från egen värmekraftcentral för 2 X 110 volt likström, varjämte ett par hundra kilowatt provisoriskt förhyrts från Gottne-Yttersels 10 000 volts nät.”.

Företaget Mo och Domsjö AB har rötterna i platsen där det redan år 1759 anlades ett sågverk med stockfångstprivilegier i Moälven vid Söderåfors – ett annat namn för Ytterselsforsen. Söderåfors sågverk kom att byggas på den västra Söderåsidan. Sågverket flyttades år 1779 till en annan fors i Moliden några kilometer längre ner i älven där vattnets naturkrafter nyttjades.

Källa: Wikipedia
Foto: Magnus Olofsson

Östansjösjön
Gottnevägen, 895 95 Mellansel, Sverige

Under tidiga våren har vi här en av landskapets bästa fågelsjöar. Sjön heter Östansjösjön och ligger mitt i “Gottnebygden” i dalsänkan mellan byarna Gottne, Hållen och Östansjö. Denna sjö är mycket populär bland landskapets ornitologer. Det är främst under våren som Östansjö uppvisar sin mångfald av rastande vadare, änder och gäss. Tranorna stannar ofta till vid sjön under nordsträcket . Här rastar småspov och stora flockar av ljungpipare, brushanar, och gluttsnäppor.

Även mindre flockar av svartsnäppor, skogssnäppor, grönbenor och drillsnäppor ses årligen. Här kan man även få se de flesta andarter som finns i Sverige. Häckar i sjön gör exempelvis svarthakedoping, kanadagås och trana. Sjön har även lockat till sig sällsyntheter som vit stork, rödspov, svarttärna, större skrikörn och kornknarr. En höjdarsjö för den intresserade.

Lillholken
Östansjövägen, 895 95 Mellansel, Sverige

I fågelgömslet ”Lillholken”, från Östansjösjöns östra ände, kan man genom gluggarna betrakta  det rika fågel- och djurlivet.

Holken
Gottne 115, 895 95 Mellansel, Sverige

I fågelgömslet ”Holken”, från Östansjösjöns västra ände, kan man genom gluggarna betrakta det rika fågel- och djurlivet.

Dopsten
Östansjövägen, 895 95 Mellansel, Sverige

Här förrättades det första baptistiska dopet i Sverige, 23-juni 1847.

Grillplats
Unnamed Road, 890 50 Björna, Sverige

Allmän grillplats med vindskydd beläget vid Djupsjösjön.

Återvinningscentral
Utteråvägen 3, 895 95 Mellansel, Sverige

Återvinningscentralen drivs av FTI, vilket står för Förpacknings- och Tidningsinsamlingen. De har som uppdrag att se till att förpackningar och tidningar samlas in och återvinns.

Bagarstugan
Utteråvägen 13, 895 95 Mellansel, Sverige

Bagarstugan i Gottne.

Interaktiv karta

I den interaktiva kartan kan du se och klicka på olika platser i bygden och läsa mer om dessa.  Klicka på fyrkanten uppe till höger på kartan för att få upp den i fullskärmsläge. Därefter kan du vidare utforska alla platser.

Notera: Den interaktiva kartan är för anpassad för stationär dator, laptop och surfplatta. Målet är att även göra den tillgänglig i mobila enheter.

Följ på sociala medier