Skolan

Gottne Samhällsförening har fått godkänt av skolinspektionen att starta fristående grundskola. Skolan kommer att bedrivas i enlighet med den pedagogik och de läroplaner som används i den kommunala skolan. Skolan kommer finansieras med bidrag fastställda av kommunen.

Gottne Byskola

Gottne Byskola

 

 

Vi vill erbjuda små klasser i en naturnära miljö där målet är att alla blir sedda varje dag. Den ”lilla” skolans fördelar är att alla känner alla, och det skapar en känsla av trygghet och värme. Ett lustfyllt språkutvecklande arbetssätt ska löpa som en röd tråd genom alla årskurser och ämnen. Detta gäller även förskoleklassen.

Skolans profil är Natur och Hälsa och den natur som omger skolan, t ex skog, älv, fågelsjö och åkermark ska inspirera och nyttjas i skolans verksamhet, genom ett tematiskt arbetssätt. Vi tror att de barn som gjort positiva upplevelser i naturen vårdar den med större omsorg. Upplevelserna som barnen gör i naturen, i
skidspåret, i skogenpasset främjar både kondition och inlärning. Natur och Hälsa går hand i hand. Skolan ska utgå från gällande läroplan samt följa de lagar och förordningar som den kommunala skolan följer. Skolan ska också följa den rekommenderade timplanen i respektive ämne samt anpassas för att eleverna sedan ska kunna övergå till högstadiet i kommunal regi.

All undervisning utgår från värdegrunden. Värden som ska förmedlas är allas lika värde, jämställdhet, demokrati, solidaritet, tolerans, inflytande, respekt och ansvar. Dessa värden är viktiga för elevens sociala och emotionella utveckling. Värdegrunden är trädets/livets jordmån. Varje ämne finns på en enskild gren för att visa att målen ska uppnås vare sig de ingår i ett naturtema eller läses som ett separat ämne. Frukterna på grenarna är mål som ska uppnås. På marken ligger frukter som kännetecknar Gottne Byskola och de viktiga normer som eleverna bär med sig då de lämnar skolan:

G – gemenskap och tillhörighet i klassen, skolan och samhället
O – omsorg om människor, djur och natur
T – trygghet i den fysiska skolmiljön, såväl som den sociala
T – tilltro till den egna förmågan
N – nyfikenhet och lust att lära
E – eget ansvar för sitt lärande och sitt handlande

Vill du som förälder placera ditt/dina barn i Gottne Byskola är du varmt välkommen att göra det på nedanstående anmälningsblankett. Observera! Skicka din anmälan till Gottne Byskola, Utteråvägen 33, 895 95  Mellansel eller besök www.gottnebyskola.seför information om mail-adresser. Du kan även nå skolan dagtid på 0660-920 06