Bygden

Gottnebygden är en lantbruksbygd med gamla anor. Den ligger längs den vackra Moälven, just där Utterån och Moälven möts, knappa två och en halv mil inåt landet från Örnsköldsvik räknat. Byarna Gottne, Östansjö, Söderå och Hållen utgör Gottnebygden som består av 250 hushåll.

Här kan man träffa på lämningar från tidig stenålder, med bland annat boplatser och fångstgropar.Trakten bjuder även på fint fiske med ett bra harrbestånd. Fiskevårds-och idrottsföreningar samt kristna samfund utgör de dominerande inslagen i det rika och livaktiga föreningslivet.

laddar karta - vänligen vänta...

Gottnebygden 63.430130, 18.424850 Välkommen till Gottnebygden!

Östansjö fäbodar

Östansjö fäbodar

Vy över Östansjö fäbodar

Vill du uppleva lyckan av total harmoni med naturen? Ta dig då upp till Östansjö fäbodar, slå dig ner på den blomsterprydda fäbodvallen och lyssna till tystnaden, kanske störs den av storlommens karakteristiska läte. Möjligen kommer någon vandrande över spången som byggts på flytmossa, en av de längsta i Europa enligt vissa källor. Fäbodvallen består av sju stugor i bra skick. Kanske en kanottur på sjön eller i någon av älvarna tilltalar dig?

Östansjösjön

Under tidiga våren har vi här en av landskapets bästa fågelsjöar. Sjön heter Östansjösjön och ligger mitt i “Gottnebygden” i dalsänkan mellan byarna Gottne, Hållen och Östansjö. Denna sjö är mycket populär bland landskapets ornitologer. Det är främst under våren som Östansjö uppvisar sin mångfald av rastande vadare, änder och gäss. Tranorna stannar ofta till vid sjön under nordsträcket . Här rastar småspov och stora flockar av ljungpipare, brushanar, och gluttsnäppor.

Även mindre flockar av svartsnäppor, skogssnäppor, grönbenor och drillsnäppor ses årligen. Här kan man även få se de flesta andarter som finns i Sverige. Häckar i sjön gör exempelvis svarthakedoping, kanadagås och trana. Sjön har även lockat till sig sällsyntheter som vit stork, rödspov, svarttärna, större skrikörn och kornknarr. En höjdarsjö för den intresserade.

Goda fiskevatten

Gottne fiskevårdsområde består av ca tio sjöar med bestånd av öring, röding, harr, abborre, gädda mm. Det stora dragplåstret för sjöfiske är Djupsjösjön, där även båt kan hyras. Här finns sedan gammalt ett naturligt bestånd av öring och har du tur kan du få en “bamse” på flera kilo. Här finns även röding och abborre, däremot inte gädda. Ta gärna en kopp kaffe i något av de vindskydd som finns uppställda runt sjön.

Det finns strömmande vatten med fina forsar som bl.a. Sågfallet, vilket är ett av de större i Ångermanland. Andra strömmande vatten är Utterån, Forsån och Moälven. Här finns all sorts fisk med ett bra inslag av harr och öring. Restaureringen av Moälven har redan medfört en ökande uppgång av havsöring. I framtiden kommer även laxfiske att kunna erbjudas. Fiskekort erfordras.