Som den uppmärksamme lagt märke till är nu elstolparna som gått över åkrarna mellan Gottne Östansjö borta. Det går fort att ta bort det som en gång i tiden sattes upp med svett och möda. Nu ligger elkabeln nedgrävd längs byvägen till Östansjö.

Elledningarna med stolpar som kanske funnits sen 1914-15 talet då bygden fick el från krafstationen Gottne-Yttersel Elektriska AB för första gången. Stolparna har ju bytts ut allteftersom de blivit dåliga, och dragningen var elen gått fram har säkert varierat något. I och med att elkabeln nu ligger i backen, borde den vara väl skyddad för stormar och andra avbrott.