I Gottne ligger ”Holken” en lada ca 2-300 m från från Östansjö fågelsjö därifrån kan man observera fågelstrecken på våren och hösten. Men vill man komma riktigt nära fågellivet ska man förflytta sig från ”Holken” till ”Lillholken”. Lillholken ligger längre in på andra sidan sjön mot Östansjö. Gömslet ligger bara några meter från vattnet och där kan man observera från alla håll då det finns gluggar på alla väggarna. Lillholken byggdes under vårvintern 2017 av gammalt virke från ett uthus som revs. När det ska göras något på landsbygden så blir det att frivilliga gör det om det ska bli gjort. Man hoppas att ungdomen som växer upp får hjärta för sin hembygd och vill göra saker för den. Roligt är också att nya människor som flyttar in på landet vill arbeta för sin bygds bästa. Det är ju roligt att göra saker både för sig själv och andra.

Har du inte besökt gömslet så kan jag rekommendera att du tar en tur dit, går bra vilken tid på året som helst. Där kan du sitta ner i lugn och ro och ta en fika och spana ut i gluggarna. Glöm inte att skriva i gästboken vem du är och om du sett något speciellt.

Vad kan man mera säga om fågelsjön, jo att under tidiga våren har vi här en av landskapets bästa fågelsjöar. Sjön heter Östansjösjön och ligger mitt i” Gottnebygden” i dalsänkan mellan byarna Gottne, Hållen och Östansjö. Denna sjö är mycket populär bland landskapets ornitologer. Det är främst under våren som Östansjösjön uppvisar sin mångfald av rastande vadare, änder och gäss. Tranorna stannar ofta till vid sjön under nordsträcket och här rastar småspov och stora flockar av ljungpipare ,brushanar och gluttsnäppor. Östansjösjön i Gottne är oneklingen en av Ångermanlands intressantaste fågellokaler. Här har över hundratalet olika fågelarter registrerats.