Vad fick vi med oss?

Sture Lindblad inbjöd till träff med utflyttade Gottnebor, mycket av återseendes glädje blev det i Föreningsgården.