Sture Lindblad inbjöd till träff med utflyttade Gottnebor, mycket av återseendes glädje blev det i Föreningsgården.