Gottne upp i fyran

Gottne IF fotboll gick upp till division 4. Gottnebygden gratulerar till en mycket bra idrottsprestation. Aldrig tidigare har Gottne varit i ”Fyran”!

Välkommen till Östansjösjön

Östansjösjön i Gottne är onekligen en av Ångermanlands intressantaste fågellokaler, sjön med omgivande åkermark ligger i en gryta strategiskt i Moälvens dalgång som fungerar som...