IP-only har nu fått tillräckligt många beställningar för utbyggnad av fiber i Gottneområdet. Grävningarna påbörjas under 2017.

Du som inte beställt kan ännu beställa fram till 2016-12-13 via www.ip-only.se/portal eller skicka in din beställningsblankett