Warning: The magic method MchGdbcBasePublicPlugin::__wakeup() must have public visibility in /customers/a/2/d/gottnebygden.se/httpd.www/wp-content/plugins/goodbye-captcha/includes/plugin/MchGdbcBasePublicPlugin.php on line 44 Status kring grävning av fiber – Gottnebygden

Vi är glada över att det konkreta arbetet med att gräva fiber i vårt område nu har kommit igång. Som vi informerat om tidigare ingår Gottnebygden i ett större geografiskt område som förenklat består av Mellansel, Gottne, Moliden, Billsta och Billsjö. Just nu pågår grävningsarbetet i Billsjö.

För att grävningen ska komma igång krävs att alla markavtal undertecknas och skickas in till IP-Only. I hela området har cirka 50 procent av markavtalen skickats in (v 24). Inom Gottne-bygden är andelen något högre. I Billsjö där grävningen kommit igång har med andra ord samtliga markavtal skickats in.

Markavtalen måste skickas in
Det går därför inte att ange någon exakt tidpunkt för när grävningen kommer igång i Gottne-bygden. Det viktiga är att alla markavtal skickas in så snart som möjligt. Så länge det saknas markavtal i ett område kommer grävningen inte att påbörjas. Så påminn grannarna i ditt område att skicka in sitt markavtal!

Byapeng till hela bygden istället för enskilda marklösen
Något som också fördröjer processen är Mo LRF Lokalavdelning och deras krav på ersättning för marklösen till respektive markägare. IP-Only betalar ingen ersättning till respektive mark-ägare utan betalar istället en byapeng på minst 250 kr per ansluten fastighet. Byapengen betalas ut till en förening i bygden och gör att relativt små summor tillsammans blir en bra slant som kommer hela bygden till gagn. För Gottnebygdens del skulle byapengen motsvara ett bidrag på cirka 50-60 000 kr, som exempelvis kan användas till upprustning av Gottne Byskola.

Ersättningsmodellen med byapeng har varit välkommen i alla områden där IP-Only etablerat sig. IP-Only är också mån om att hålla en rak linje över hela landet och vill därför inte bedriva ”kohandel” och hitta olika ersättningsmodeller i olika områden. Vår förhoppning är att Mo LRF ska ha förståelse för detta och att planeringen och arbetet med fiber till bygden kan fortgå.

Ansök om RUT- och ROT-avdrag
Slutligen en påminnelse om utskicket från IP-Only som alla fått via post eller e-post för några veckor sedan. Där framgår att IP-Only nu erbjuder möjlighet till RUT- och ROT-avdrag i sam-band med fiberinstallationen. Priset för en fiberinstallation blir då enligt nedan:

Normalpris 19 900 kr inkl moms
Med RUT-avdrag (1 875 kr) 18 025 kr inkl moms
Med ROT-avdrag (2 010 kr) 17 890 kr inkl moms
Med ROT- och RUT-avdrag (3 885 kr) 16 015 kr inkl moms

Du som redan beställt fiber, men vill utnyttja RUT och ROT kontaktar IP-Only via e-post kundservice@ip-only.se. Skriv ditt namn, adress, fastighetsbeteckning och förklara att du vill utnyttja RUT och/eller ROT. Tänk på att du inte kan nyttja RUT och ROT om du i samband med din tidigare beställning önskat delbetalning. Vill du istället nyttja RUT och ROT anger du att du inte längre vill delbetala när du kontaktar IP-Only.

Har du ännu inte beställt fiber till din fastighet kan du göra din beställning via hemsidan www.ip-only.se/bestall eller via beställningsformuläret som du fått med tidigare informa-tion. Sista beställningsdag för priset 19 900 kr är nu förlängt till den 16 juni 2017. Har du redan gjort din beställning behöver du inte göra en ny.

Fler frågor?
Har du problem att komma i kontakt med IP-Only eller dotterbolaget byNet som är utförare, kontakta gärna oss områdesansvariga. Det kan gälla allmänna fiberfrågor eller funderingar och förslag på ändringar av fiberdragningar i ditt område.

Arbetet med att få bredband via fiber är en satsning för bygden som helhet.
Tack på förhand för att du vill vara med och framtidssäkra Gottnebygden!

Gottne by            Roger Forsberg      070-608 03 05       roger.066092225@telia.com

Sågbacken           Ylva Kallin              070-204 76 00       ylvakallin@tele2.se

Östansjö              Göte Mårtenson    070-920 37 44       gote.martenson@telia.com

Hållen                  Tobias Hedberg    070-331 44 20       tobias.hedberg@ornskoldsvik.se

Söderå                 Bengt Salomonsson         073-060 49 88            bengtsalomonsson62@gmail.com

Väst om ån          Lars Westberg       070-190 61 13           lars_westberg@telia.com