Östansjö fäbodar kan bla. nås via en spång som ligger på en flytmosse. Flytmossen drogs ihop en gång i tiden av att bitar av mossen skars ut och kopplades samman, över densamma lades då en spång av huggna granstammar. Allt eftersom måste delar av spången bytas ut med nya stockar. För att det ska fungera måste många frivilliga ställa upp, dels med timmer och dels med arbetskraft.