Taken på stugorna på Östansjö fäbodar består av hyvlad spån av senvuxen gran. Taken håller mellan 20-25 år beroende på väder och vind. För att stugorna ska behålla sin ursprungliga originalskick lägger man spåntak. Kunskapen hur man gör förs vidare från äldre till yngre.