Står bredbandsprojektet stilla nu när det är vinter?

En kall januarikväll var det samling i Gottne Byskola med bredbandsgruppen som fått besök av IP-onlys Klas Strandberg. De är angelägen om att inte tappa farten i processen, och i Öviksområdet finns det 6 st anställda som kommer att starta upp verksamheter allt eftersom. För vårt område kommer IP-o att via brev kontakta markägare för markavtal. Insamling kommer att skötas av den lokala bredbandsgruppen. Även andra drifttillstånd mm måste bli klart som gör att grävningen till sommaren inte försenas. IP-o lovar också att ett flertal grävare/entrepenörer anlitas så att allt går snabbt och smidigt. IP-o kommer att övervaka grävarna så att dom håller sig till givna direktiv. Redan under vårvintern kommer installationerna i fastigheterna att förberedas/göras klart innan tjälen gått ur marken. Det kom även fram att de som inte ansluter sig nu och vill göra det senare kommer att få betala en ansenlig summa. Värdet på en fastighet som har bredband kommer att stiga, och bli mera attraktivt bla. i försäljningssyfte.

Bredbandsgruppen kommer även att kontakta de som inte anslutit sig för ytterligare en möjlighet att gå med, ”en sista chans”. Lägg märke till att du kan dela upp kostnaden på ett år eller hela fem år. En bra investering för framtiden. Har man sommarstuga/fritidshus kan man även ansluta sig för kortare perioder sk. ”Hot spot”

Kostnaden för bredbandsuppkopplingen är 19900 och då tillkommer inga ytterligare kostnader alltså ingen månadskostnad s.k nätavgift. Du betalar först när allt är inkopplat och klart, sen är det upp till dig att välja tjänsteleverantör av internet telefoni och tv, och där finns ett rikt utbud av leverantörer. Min egen kostnad idag för tv, telefoni, och internet ligger på drygt 900:-/mån och kommer att ligga på ca 300-400:-/mån med bredband. För mig är det ett enkelt val.

Lasse Carlsén