Senaste status enligt information från IP-only och den lokala fibergruppen:

Markupplåtelseavtalen håller på att insamlas. Enligt IP-only så har c:a 40 % samlats in i dagsläget (v.19)

Siffran gäller för hela polygonen (Mellansel-Gottne-Moliden-Billsta-Billsjö) De som vet med sig att inte ha

skickat in, och inte har synpunkter på schakten i den bifogade kartan, bör skicka in snarast !

Ju fler avtal som kommer in ju snabbare kan grävning av schakt påbörjas.

Fibergruppen Gottne utreder f.n bl.a avtalen för samfälligheter och vägföreningar liksom osäkra ägarförhållanden

för div. fastigheter.

IP-only kan idag inte säga exakt när eller var man börjar gräva. Men man beräknar att start kan ske inom

nån månad, med trolig start i den by med flest inkomna avtal. Man avser gräva med två gäng. Ett för tomtgrävning

med lättare maskiner och ett gäng för längre sträckor med tyngre maskiner.