Fibergrävning pågång..

av | maj 16, 2017 | Nyheter

Senaste status enligt information från IP-only och den lokala fibergruppen:

Markupplåtelseavtalen håller på att insamlas. Enligt IP-only så har c:a 40 % samlats in i dagsläget (v.19)

Siffran gäller för hela polygonen (Mellansel-Gottne-Moliden-Billsta-Billsjö) De som vet med sig att inte ha

skickat in, och inte har synpunkter på schakten i den bifogade kartan, bör skicka in snarast !

Ju fler avtal som kommer in ju snabbare kan grävning av schakt påbörjas.

Fibergruppen Gottne utreder f.n bl.a avtalen för samfälligheter och vägföreningar liksom osäkra ägarförhållanden

för div. fastigheter.

IP-only kan idag inte säga exakt när eller var man börjar gräva. Men man beräknar att start kan ske inom

nån månad, med trolig start i den by med flest inkomna avtal. Man avser gräva med två gäng. Ett för tomtgrävning

med lättare maskiner och ett gäng för längre sträckor med tyngre maskiner.

Följ på sociala medier