ALLA HELGONS DAG- lyser vi upp höstmörkret med tända marschaller
Gottnebygdens samhällsförening ansvarar för att placera ut marschaller längs de större vägarna. Alla bybor uppmuntras att sätta ut egna marschaller utanför sitt hem, infarter och privata vägar. Gemensam tändning 17.30
18.00 Minnesgudstjänst i Mo kyrka. Det finns ett ljus som är starkare än allt mörker!
19.00-21.00 Öppet på NBC. Där kan man träffas och köpa korv&fika. VÄLKOMMEN!