Nu är det dags att välja fiber
Äntligen kan vi gå framåt i arbetet med att få bredband via fiber till Gottnebygden. Orsakerna till att det dragit ut på tiden är att vi haft problem med att hitta rätt samarbetspartner.
I korthet kan nämnas att samarbetet med kommunen och Övik Energi har avbrutits. Detta eftersom priset visade sig bli betydligt högre än utlovat samtidigt som Samhällsföreningen skulle tvingas koordinera och utföra mycket grävning på egen hand och dessutom ta ett stort ekonomiskt ansvar. Efter det bakslaget har vi även tittat på andra alternativ. Telia har varit en tänkbar och initialt intresserad samarbetspartner, och vi har även undersökt möjligheten att erbjuda bredband via radio-fiber.
Nu har vi dock funnit en etablerad samarbets- partner som visat ett seriöst intresse för lands- bygden. Företaget heter IP-Only och erbjuder säkra och prisvärda fiberanslutningar till både hushåll och företag.
För någon vecka sedan fick du ett brev från IP-Only hem i bredlådan. Brevet innehöll ett konkret erbjudande som innebär anslutning till bredband via fiber för 19 900 kr.

Med denna information vill vi starkt rekommendera IP-Onlys erbjudande och förklara varför vi gör det.
Vi i bredbandsgruppen har träffat representanter från IP-Only som erbjudit ett upplägg och ansvar för helheten som vi önskar. IP-Only tar ansvar från din beställning till att din fastighet är inkopplad på fibernätet och allt fungerar. Deras erbjudande finns presenterat mer utför- ligt i det utskick från IP-Only som du fått hem i brevlådan.
Har du inte fått informationen från IP-Only eller hunnit kasta den kan du göra beställningen på deras hemsida www.ip-only.se/privat/bestall. Vill du hellre ha en ny broschyr och beställ- ningsblankett kontaktar du någon av oss områdesansvariga. Kontaktuppgifter hittar du i slutet av brevet.

Vi uppmanar därför dig som vill ha fiber till din fastighet att fylla i och skicka in beställningsblanketten till IP-Only senast den 25 november 2016. Beställningen är bindande.

Fortfarande gäller att så många som möjligt tackar ja till erbjudandet för att fiberutbyggna- den ska vara genomförbar. Vid den senaste intresseundersökningen var 151 fastigheter in- tresserade. Vi hoppas nu att alla dessa och förhoppningsvis ytterligare några väljer att skicka in beställningsblanketten till IP-Only så att arbetet med att gräva fiber i Gottnebygden kan komma igång under 2017. Låt oss berätta varför IP-Only är ett bra alternativ!
 Helt öppet fibernät
En stor fördel med IP-Only är att deras fibernät är helt öppet. Ett öppet fibernät innebär att du själv kan välja vem som ska leverera dina digitala tjänster för internet, TV och telefoni. Du kan alltså själv välja så kallad tjänsteleverantör. Valfrihet är bra och IP-Only har avtal med de största leverantörerna av bredbandstjänster i Sverige, men vi vet också att valfrihet kan vara svårt för den som inte är insatt. Därför undersöker vi möjligheten att ansluta Gottnebygdens fibernät till en tjänsteleverantör med ett brett utbud som samtidigt kan ge oss ett förmånligt pris mot om vi var och en tecknar avtal med skilda tjänsteleverantörer.
 Installerat och klart
Att ansluta en hel bygd till fiber är ett omfattande arbete som kan vara både tidsödande och svårt att hantera på ideell väg av oss bybor. IP-Only tar ett helhetsansvar och sköter allt från beställning till grävning och installation. IP-Only sköter allt arbete och varje fastighet blir kund hos IP-Only utan inblandning av Samhällsföreningen.
Vanligtvis får man som fastighetsägare själv ombesörja grävningen från tomtgränsen liksom håltagningen i huset där fibern ska in. IP-Only gör hela jobbet utan att ta extra betalt för grävningen på tomten upp till 45 meter. Då räknar IP-Only dessutom tomtgräns från där man klipper gräset eller har staket/häck och inte från den faktiska fastighetsgränsen. Har man mer än 45 meter mellan tomtgräns och bostad lämnar IP-Only en kompletterande offert som man får ta ställning till. Tycker man då att extrakostnaden blir för stor kan man tacka nej till erbjudandet i sin helhet. Extrakostnaden brukar vara 300 kr/meter.
 Stabil och långsiktig leverantör
IP-Only startade sin verksamhet 1999 och ägs idag av EQT, som är ett av Sveriges ledande och mest etablerade riskkapitalbolag. IP-Only är därmed ingen dagslända, utan har de förut- sättningar som krävs för en kraftig utveckling av fibernätsmarknaden. Bredbandsgruppens uppfattning är också att bygden inte kan mobilisera de ideella krafter som krävs för att både bygga och driva ett fibernät. IP-Only är då ett bra alternativ som tar ett helhetsansvar och som både bygger och förvaltar nätet.
 Projektstart redan nästa år
Fiber är ett högaktuellt i Sverige just nu och det pågår mängder av fiberprojekt runt om i landet. Med IP-Only som samarbetspartner kan arbetet med att gräva fiber i Gottnebygden starta redan kvartal tre 2017. Om vi sammantaget är riktigt många fastighetsägare som är intresserade kan arbetet eventuellt komma igång ännu fortare.
 En månadsavgift
IP-Only bygger och tar hand om själva fibernätet och för det betalar du en engångsavgift på 19 900 kr. Däremot betalar du ingen nätavgift varje månad. Din enda löpande avgift är till den tjänsteleverantör du väljer, det vill säga det företag som ska leverera dina digitala tjäns- ter för internet, TV och telefoni. Den avgiften ersätter de kostnader som du idag har för in- ternet, telefoni och TV (dock ej TV-licens).
 Möjlighet till förmånlig avbetalning
Att ansluta sin fastighet till fiber är en klok investering. Det höjer värdet på fastigheten och gör att du på ett stabilt och säkert sätt har tillgång till internet, telefoni och TV långt in i framtiden. Kostnaden på 19 900 kr betalas i efterhand när installationen i din fastighet är klar. Du har dessutom möjlighet att avbetala kostnaden i upp till 60 månader. Väljer du att avbetala på tolv månader är det dessutom helt räntefritt.
 Informationsmöte för svar på fler frågor
I informationsmaterialet från IP-Only som du fått hem i brev- lådan finns mer att läsa. Där finns även svar på de vanligaste frågorna. Vi uppmanar dig att läsa informationen noga.
Du som vill ha fiber till din fastighet ska sedan fylla i och skicka in beställningsblanketten senast den 25 november 2016. Beställningen är bindande.

Innan den 25 november kommer IP-Only även att bjuda in till ett informationsmöte i byn där de berättar om hur arbetet kommer att läggas upp. Där har du såklart också möjlighet att få svar på frågor och funderingar. I samband med mötet kan du även lämna din beställningsblankett.
Fler frågor?
Har du redan nu frågor som är viktiga för att ta ställning till erbjudandet från IP-Only är du välkommen att höra av dig till oss områdesansvariga. Vill du veta mer om fördelarna med bredband via fiber kan du även besöka vår hemsida www.gottnebygden.se.
Arbetet med att få bredband via fiber är en satsning för bygden som helhet. Tack på förhand för att du vill vara med och framtidssäkra Gottnebygden!

Gottne by Roger Forsberg 070-608 03 05        roger.0660@telia.com
Sågbacken Ylva Kallin 070-204 76 00              ylvakallin@tele2.se
Östansjö Göte Mårtensson 070-920 37 44       gote.martenson@telia.com
Hållen Tobias Hedberg 070-331 44 20              tobias.hedberg@ornskoldsvik.com
Söderå Bengt Salomonsson 073-060 49 88      bengtsalomonsson62@gmail.com
Väst om ån Lars Westberg 070-190 61 13        lars_westberg@telia.com